Zapytanie ofertowe nr 80/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 80/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi oprogramowania Rhino Ceros (poziom początkujący) w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 80 – kurs rhino ceros

załączniki do zapytania nr 80 – kurs rhino ceros