Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 78/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 78/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia instruktora rekreacji ruchowej oraz instruktora jeździectwa powszechnego PZJ w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: „Green Way” Subik Sylwia

Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.