Codziennie Niezwykli

W środę 20 czerwca, w restauracji prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół, spotkali się przedstawiciele placówek reintegracyjnych subregionu poznańskiego.

Bohaterami spotkania były osoby, które uczestnicząc  w codziennych zajęciach WTZetów lub CISów, w znaczący sposób zmieniły swoje życie, transformowały swoje dotychczasowe trudne doświadczenia i teraz są świadectwem przemiany dla innych. I tak np. z WTZ Szamotułach , s. Grażyna Koźlik przyjechała z Piotrem, dzisiaj szczęśliwym pracownikiem Spółdzielni Talent. Michał, były więzień, dzisiaj pracuje w kuchni Restauracji Wspólny Stół. Ze swoimi podopiecznymi przybyli także przedstawiciele: CISu z Jarosławca, Sp. Soc. Furia, CISu Piątkowo, CISu w Rogoźnie, KISu ze Śremu, CISu Fundacji Barka.

Spotkanie zrealizowali Fundacja Pomocy Wzajemnej  Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.