Zapytanie ofertowe numer 85/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 85/WCES/2018 dotyczące usługi wsparcia mentora/tutora dla przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego działalność gastronomiczną w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 85 – tutor mentor

załączniki do zapytania nr 85 – tutor mentor