Zapytanie ofertowe numer 93/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 93/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu cięcia gazowego i plazmowego wraz z uzyskaniem uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 93 – kurs cięcie gazowe i plazmowe

załączniki do zapytania nr 93 – kurs cięcie gazowe i plazmowe