Zapytanie ofertowe numer 94/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 94/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu dozoru i eksploatacji do 1 kV wraz ze zdobyciem uprawnień SEP w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 94 – dozór i eksploatacja do 1 kV

załączniki do zapytania nr 94 – dozór i eksploatacja do 1 kV