Unieważnienie zapytania ofertowego nr 89/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w postępowaniu numer 89/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia copywritingu sprzedażowego, content marketingu, budowania silnej marki w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęły żadne oferty. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający unieważnił zamówienie z przyczyn od siebie niezależnych.