Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych

We wtorek 23 października  w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, spotkaliśmy się z  uczniami klasy I Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Marszałkowskiej w Poznaniu.

Uczniowie odwiedzili WCES w ramach organizowanych w szkole Dni Kariery. Podczas spotkania omówiono:

– historię ES w Wielkopolsce

– pojęcie „kariery” w przedsiębiorstwach społecznych

– ofertę WCES, w tym możliwość utworzenia spółdzielni uczniowskiej

–  działania edukacyjno-promocyjne WCES i możliwość w nich udziału

– możliwość udziału w pracach Fundacji Barka oraz innych PES na zasadach wolontariatu

Ponadto uczestnicy spotkania obejrzeli filmy o działalności trzech PES ze subregionu poznańskiego: o Spółdzielni Socjalnej Talent z Szamotuł, Spółdzielni Socjalnej Pracownia ArtZagroda z Dymaczewa Starego oraz Stowarzyszeniu Etyliniarze ze Środy Wielkopolskiej.