Ekonomia Społeczna na Świętym Marcinie

Ekonomia społeczna prezentowała się na obchodach świętomarcińskich, w dniu 11 listopada w Poznaniu, swoje stoiska mieli Pogotowie Społeczne, Gazeta Uliczna, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Natomiast w korowodzie świętomarcińskim licznie udział wzięły organizacje pozarządowe.