Certyfikat ES dla Spółdzielni Socjalnej Paumark

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark ze Śremu otrzymała w październiku Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018, przyznany przez Elżbietę Rafalską  – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Specjalne gratulacje skierował do Spółdzielców Adam Lewandowski Burmistrz Śremu. Do życzeń i gratulacji dołączamy także my – zespół WCES. Wszystkiego najlepszego dla Paumarku!

certyfikat

gratulacje

SAMSUNG DIGITAL CAMERA