Relacja z Festiwalu Sztuki

W miniony weekend, w dniach 30 listopada – 2 grudnia, na Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, sprzedawały swoje produkty artystyczne i użytkowe przedsiębiorstwa społeczne: Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Spółdzielnia Socjalna Talent oraz Spółdzielnia Socjalna Furia.

Udział przedsiębiorstw w wydarzeniu dofinansował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Fundacją Barka, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.