Spotkanie z Zespołem ROPS w Poznaniu ds.ES


W poniedziałek 11 marca, w siedzibie WCES spotkaliśmy się z pracownikami Zespołu ROPS w Poznaniu, którzy zajmują się ekonomia   społeczna w Wielkopolsce i jej różnymi aspektami.

Obie strony szczegółowo przedstawiły swoje plany, a następnie w grupach ds. biznesu, sieciowania, animacji i zwiększania widoczności ES, dogrywano harmonogramy wspólnych zadań. Było to bardzo owocne spotkanie.