Wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej

W środę 20 marca, będziemy gościć w siedzibie WCES przedstawicieli Komisji Europejskiej i członków Komitetu Monitorującego WRPO 2014+.

Bezpośrednio po zakończeniu XIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 i lunchu planowana jest wizyta u podmiotów, których projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. Wśród odwiedzanych podmiotów znajdują się:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
  • Centrum Medyczne HCP w Poznaniu
  • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu
  • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji” w Pile

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona działalność Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” oraz działalność Przedsiębiorstw Społecznych (również problemy, na które napotykają).