Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W środę , 20 marca, gościła w siedzibie Fundacji Barka, delegacja Komisji Europejskiej. Bezpośrednio po zakończeniu XIII. posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, odbyły się odwiedziny u podmiotów, których projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+. W tym, w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP, Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji” w Pile oraz u nas. Spotkanie odbyło się w bogatym gronie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania – partnera w projekcie WCES, reprezentanci partnerstwa lokalnego w Obornikach – m.in. Spółdzielni Uciec Dysforii, partnerstwa w Rogoźnie, w tym CIS-u i Spółdzielni Opus. Ponadto także przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół, Spółki z o.o. Brajl Punkt. W trakcie spotkania przedstawiona została działalność Fundacji Barka, projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym również problemy, na które napotykają.