Konkurs ofert w ramach pracowni ES

Zapraszamy do udziału w Otwartym konkursie ofert nr 62/2019, Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu – spotkania//szkolenia/seminaria/warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00. http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zdrowia-i-spraw-spolecznych,32/news/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr-62-2019,c,3163/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr-62-2019,131638.html