W Krobi o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

Dzisiaj wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconemu społecznie odpowiedzialnym zamówieniom publicznym w ramach wzmacniania  partnerstwa lokalnego gminy Krobia.