Rozeznanie rynku: doradztwo w zakresie zadłużeń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące wyboru Wykonawcy usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie zadłużeń w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.