Wielkopolska Rada Koordynacyjna

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

WRK ZOP jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.

WRK jest największym i jedynym ogólnopozarządowym związkiem w Wielkopolsce. Poprzez swoją działalność kształci proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspiruje do działań w obszarze „małych ojczyzn”.  Uwrażliwia na potrzeby i problemy innych. Edukuje, doradza, animuje, wspiera zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.

Od lat działa na rzecz:

– wzmocnienia trzeciego sektora,
– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,
– animowania wolontariatu,
– rozwoju współpracy między i wewnątrz-sektorowej,
– wzmocnienia postaw obywatelskich,
– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

WRK zrzesza około 200 organizacji z woj. wielkopolskiego.

WRK posiada 5 przedstawicieli i przedstawicielek w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i 1 przedstawicielkę w Poznańskiej Radzie Pożytku Publicznego. Przedstawiciel WRK jest Członkiem Komitetu Monitorującego WRPO na lata: 2014-2020. Przedstawicielka WRK jest Przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia I Spraw Społecznych UM w Poznaniu.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA – w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii.

WSPÓŁPRACA Z WRZOS-EM – w 1997 roku WRK przyłączyła się do ogólnopolskiej koalicji organizacji pozarządowych – Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Poza realizacją wspólnych projektów uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy regionalnymi członkami WRZOSu – związkami organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ – we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem jest m.in. poradnictwo dla organizacji pozarządowych i animacja społeczna.

WRK prowadzi Biuro Interwencji Pozarządowej (BIP), które zostało powołane, by aktywnie reagować na potrzeby organizacji z Wielkopolski.

WRK sieciuje WTZ z woj. wielkopolskiego. Prowadzi 13 centrów wolontariatu w woj. wielkopolskim. W każdym z powiatów Wielkopolski ma powiatowych koordynatorów ds. sieciowania. Współpracuje z ROPS w projekcie systemowym „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” oraz przy organizacji Forów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Współpracuje również z Urzędem Marszałkowskim, jest partnerem w projekcie „Obywatelska Wielkopolska” dotyczącego polepszania współpracy pomiędzy administracji publiczną a organizacjami pozarządowymi.

WRK prowadzi doradztwo:

  • dla organizacji pozarządowych,
  • dla podmiotów ekonomii społecznej doradztwo marketingowe, księgowe, finansowe, osobowe,
  • dla koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy.
  • dla biznesu dot. m.in. CSR.

WRK prowadzi bezpłatne porady prawne dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz dla mieszkańców z Wielkopolski (biura w Poznaniu i Brodnicy).