Bieg

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza na, pierwszy w Wielkopolsce, Bieg na rzecz Ekonomii Społecznej.

Celem organizacji biegu jest zwiększenie świadomości o ekonomii społecznej,  integracja środowiska ekonomii społecznej, w tym  organizacji pozarządowych (non-profit), poprzez sportową aktywność oraz promocję  terenów m. Poznania wartych poznania i bliskich historii Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – prekursora inicjatyw  z zakresu przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

Trasa biegu to  4-kilometrowy odcinek, głównie Wartostrady,  po ścieżce pieszo-rowerowej, asfaltowej.

Program

Zgłoszenia