Konferencja sieciująca 22.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektów Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim, zapraszają na konferencję sieciującą partnerstwa lokalne pt.:

„Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”,

w środę 22 listopada 2017 r. w godz. 9.00-15.30.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w Polsce stają się ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Zarówno wskazania Rady Ministrów, jak i niezależne analizy pokazują, że w polskim sektorze publicznym zastosowanie klauzul społecznych jest niewystarczające. A co za tym idzie – korzyści społeczne utracone w wyniku niestosowania klauzul są ogromne.

O tym, co możemy zrobić, żeby tę sytuację zmienić – porozmawiamy podczas konferencji. Poznamy również doświadczenia krajów, w których zastosowanie klauzul społecznych jest na zaawanasowanym poziomie. Spojrzymy też na tę tematykę z punktu widzenia instytucji publicznych, przedsiębiorstw społecznych i Urzędu Zamówień Publicznych.

Spotykamy się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9, Budynek B, aula, I piętro. Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy:

Szczegółowe informacje: maria.sadowska@barka.org.pl, tel. +48 530 435 179.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z poważaniem

Elżbieta Malik

 Prezes Zarządu Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka

konferencja SOZP zaproszenie

konferencja SOZP program

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  1. *
  2. *
  3. *
  4. wymagany adres email
  5. *
  6. *
  7. *
 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych w celach związanych z rekrutacją na potrzeby projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U, z 2015r. poz.2135, ze zm.)