Oferta WCES

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z oferty Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej:

RODZAJ WSPARCIA   OPIS
Doradztwo ogólne    

Doradztwo ogólne obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 

zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

rejestrowanie działalności PES,

zewnętrzne finansowanie PS i PES,

prowadzenie działalności statutowej PES.

zarządzanie organizacją,

zarządzanie personelem,

prowadzenie księgowości,

podstawowe informacje dotyczące możliwych źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego)

Opiekun    

Wsparcie ze strony opiekuna przez 8 m-cy od rozpoczęcia działalności przez PS

 

Doradztwo biznesowe    

Doradztwo biznesowe obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 

doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),

poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,

przygotowywanie i praca nad biznesplanem,

negocjacje z instytucjami finansującymi.

budowanie strategii przedsiębiorstwa społecznego,

pozyskiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych,

przygotowanie biznes planów i analiz finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej

Usługi reintegracyjne dla pracowników PES    

Wsparcie psychologa

 

Doradztwo specjalistyczne   prawne
  księgowo-podatkowe
  osobowe
  finansowe
  marketingowe
Usługi specjalistyczne   księgowe
  prawne
  marketingowe
Kursy zawodowe   Dostosowane do specyfiki działalności danego PS
Dotacja na utworzenie miejsca pracy   W wysokości średnio 20 tys. zł, maksymalnie

24 tys. zł

Wsparcie pomostowe finansowe przez okres 6 miesięcy    

 

 

SZKOLENIA DLA PES

TYTUŁ WYKONAWCA DATA REALIZACJI
Marketing i promocja jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa społecznego Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 27.11.2017r.
Marketing w Internecie w małej firmie  Marcin Miłowski 14-15.12.2017r.
Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie społecznym Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan 10.01.2018r.
Poszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność przedsiębiorstw społecznych Witold Izydorczyk 05.04.2018 r.
Obsługa trudnego klienta AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. 09.02.2018r.
Tworzenie sieci współpracy (biznes – samorząd – ngo) / klastry Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 26.02.2018r.
Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. 14.03.2018r.
Komunikacja w zespole z elementami asertywności AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. 15.03.2018r.
Przygotowanie ofert w ramach zamówień publicznych Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 25.04.2018r.
Sprzedaż i negocjacje Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 15-16.05.2018r.