Szkolenia dla PES

Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w ramach WCES organizuje szkolenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu poznańskiego.

Poniżej znajduje się harmonogram szkoleń zaplanowanych do maja 2018r. Harmonogram będzie aktualizowany.

TYTUŁ CZAS WYKONAWCA DATA REALIZACJI
1 Marketing i promocja jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa społecznego 1 dzień Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 27.11.2017r.
2 Marketing w Internecie w małej firmie 2 dni  Marcin Miłowski 14-15.12.2017r.
3 Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie społecznym 1 dzień Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan 10.01.2018r.
4 Poszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność przedsiębiorstw społecznych 1 dzień Witold Izydorczyk 05.04.2018 r.
5 Obsługa trudnego klienta 1 dzień AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. 09.02.2018r.
6 Tworzenie sieci współpracy (biznes – samorząd – ngo) / klastry 1 dzień Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 26.02.2018r.
7 Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 1 dzień AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. 14.03.2018r.
8 Komunikacja w zespole z elementami asertywności 1 dzień AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o. 15.03.2018r.
9 Przygotowanie ofert w ramach zamówień publicznych 1 dzień Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 25.04.2018r.
10 Sprzedaż i negocjacje 2 dni Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński 10-11.05.2018r.