Konkurs dla Młodzieży

Konkurs o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży FILM-ES przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie  świadomości na temat ekonomii społecznej i funkcjonujących w tym obszarze przedsiębiorstw społecznych czy organizacji pozarządowych.

W pierwszym etapie (powiatowym) 5-osobowy Zespół uczniów ma za zdanie nakręcić krótki film o funkcjonowaniu Podmiotu Ekonomii Społecznej, a następnie, Zespół, który wygra etap powiatowy, napisze koncepcję funkcjonowania Spółdzielni Uczniowskiej, na działanie której będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.

              

Zaproszenie do udziału w konkursie: Zaproszenie do udziału w Konkursie dla Młodzieży o ES

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu o ES dla młodzieży

Harmonogram konkursu: Harmonogram Konkursu o ES dla Młodzieży

Dokumenty do wypełnienia:

Zał 1 Formularz zgłoszeniowy

Zał 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zał 4 Koncepcja Spółdzielni Uczniowskiej

Lista podmiotów ekonomii społecznej subregionu poznańskiego: Zał 2 Lista Podmiotów Ekonomii Społecznej