Konkurs na koncepcję PS

Konkurs na koncepcję Przedsiębiorstwa Społecznego działającego w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe.

Konkurs adresowany jest głównie do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,  organizacji pozarządowych, osób indywidualnych zainteresowanych rozwojem kariery w obszarze ekonomii społecznej, studentów kierunków społecznych.