Lista rankingowa KOW 8

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 8 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 8 KOW

Zapytanie ofertowe nr 43/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 43/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia NVC – Porozumienie Bez Przemocy w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 04/WCES/Sieć/2017

W imieniu Związku Organizacji Siec Współpracy Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 04/WCES/Sieć/2017 dotyczącym organizacji 6 jednodniowych wizyt studyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 38/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 38/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia ECDL Advanced (Moduł A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów, Moduł A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne) wraz z opłaceniem i przeprowadzeniem egzaminów w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 37/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 37/WCES/2017 dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 42/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 42/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia refleksologii rąk w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie nr 41/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie numer 41/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia refleksologii III stopnia wraz z egzaminami w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie rozeznania rynku na wybór wykonawcy ewaluacji

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w rozeznaniu rynku dotyczącym przeprowadzenia ewaluacji projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej