Lista rankingowa KOW 7

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków, które zostały rozpatrzone na 7 posiedzeniu KOW.

LISTA RANKINGOWA 7 KOW

Zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 34/WCES/2017 dotyczące wyboru wykonawcy kursu/szkolenia on-line „Telemarketing” dla jednej osoby – pracownika przedsiębiorstwa społecznego.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 33/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 33/WCES/2017 dotyczące wyboru wykonawcy kursu na baristę.

Szczegóły w załącznikach

Czytaj dalej

Spadochron w Pniewach

W styczniu 2017 roku Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, w ramach realizacji projektu  „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, przeprowadziła dla uczestników Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach oraz Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” w Szamotułach  trening aktywizacji zawodowej pt. „Spadochron”. Te trwające 4 dni, kompleksowe, bezpłatne zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego, są adresowane są do osób planujących karierę zawodową, szukających pracy i zmieniających zawód.

Czytaj dalej

Nowy regulamin wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2017r. obowiązuje nowy Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. Dokumenty w zakładce „Do pobrania”.

NOWE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE!

W ciągu ostatnich miesięcy, dzięki wsparciu Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej,  powstało kilka nowych przedsiębiorstw społecznych. Życzymy ich twórcom pomysłowości i wytrwałości w rozwijaniu swoich firm. Poniżej przedstawiamy ich krótką prezentację.

Czytaj dalej

Anulowanie Zapytania ofertowego nr 26/WCES/2017

W związku z odpowiedzią otrzymaną od Instytucji Zarządzającej dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia, jesteśmy zmuszeni anulować Zapytanie ofertowe nr 26/WCES/2017  dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia na baristę w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 32/WCES/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 32/WCES/2017 dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Prawo jazdy kat. B+E” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej