Unieważnienie zapytania ofertowego nr 89/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w postępowaniu numer 89/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia copywritingu sprzedażowego, content marketingu, budowania silnej marki w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęły żadne oferty. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający unieważnił zamówienie z przyczyn od siebie niezależnych.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 88/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 88/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na animatora czasu wolnego/animatora zabaw dla dzieci w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 87/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 87/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na wychowawcę wypoczynku w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 94/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 94/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu dozoru i eksploatacji do 1 kV wraz ze zdobyciem uprawnień SEP w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 94 – dozór i eksploatacja do 1 kV

załączniki do zapytania nr 94 – dozór i eksploatacja do 1 kV

Zapytanie ofertowe numer 93/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 93/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu cięcia gazowego i plazmowego wraz z uzyskaniem uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach  w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 93 – kurs cięcie gazowe i plazmowe

załączniki do zapytania nr 93 – kurs cięcie gazowe i plazmowe

ES TOUR Rajd Rowerowy na rzecz ES

W ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, w niedzielę 5 sierpnia, o godz. 11,  zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym na rzecz ekonomii społecznej, którzy przejedzie przez malownicze tereny Osiedla Antoninek -Zieliniec-Kobylepole, dając impuls choć do niewielkiej aktywności niedzielnej, każdemu, kto ma ochotę wsiąść na rower rekreacyjnie. Wyjeżdzamy z pętli autobusowej na Darzyborze, żeby po ok. 1,5 godzienie dotrzeć do Polany Mycielskich w Kobylepolu. Rajd będzie miał parę przystanków, o których przeczytacie na plakacie.

Czytaj dalej

Konferencja kończąca projekt WCES

W piątek 27 lipca , podczas konferencji „Rola przedsiębiorczości społecznej i solidarnej w kształtowaniu gospodarki uspołecznionej w Polsce”, podsumowaliśmy projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, który realizujemy od września 2015 r.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania nr 86/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 86/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia instruktora rekreacji ruchowej oraz instruktora jeździectwa powszechnego PZJ w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej