Szkolenie z lustracji

Zapraszamy przedstawicieli spółdzielni socjalnych z subregionu poznańskiego (Poznań, powiaty: poznański, szamotulski, obornicki, śremski, średzki) na szkolenie dotyczące tematyki lustarcji. Szkolenie jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Akademia Spółdzielcy

We wtorek 21 marca zapraszamy na kolejne spotkanie  Akademii Spółdzielcy. Tym razem szczególnie zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się opieką nad terenami zielonymi, usługami porządkowymi i pochodnymi. Chcemy porozmawiać o wyzwaniach, jakie stwarza tego typu działalność, jak podwyższać i ujednolicać standardy takich usług proponowanych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Czytaj dalej

Rozeznanie rynku – ewaluacja projektu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie ewaluacji projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach procedury rozeznania rynku.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 36/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 36/WCES/2017 dotyczące wyboru realizatora kursu/szkolenia pn. „Obsługa piły spalinowej oraz kosy spalinowej” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie wybrano Wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 35/WCES/2017

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu nr 35/WCES/2017 dotyczącym wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Seminarium na temat dostępnego budownictwa

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka zaprasza na seminarium „Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej”, w środę 15 marca od godziny 9.

Czytaj dalej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dotacje

Szanowni Państwo,

Termin naboru wniosków o dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych został wydłużony do 08 marca 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 36/WCES/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie nr 36/WCES/2017 dotyczące  wyboru realizatora kursu/szkolenia nt. „Obsługa piły spalinowej oraz kosy spalinowej” w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej