Wyjazd integracyjny do Warszawy

W miniony weekend, w dniach 10-12 sierpnia, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, zorganizowaliśmy kolejny wyjazd edukacyjno-integracyjny, w którym wzięli udział m.in.  mieszkańcy ośrodka dla osób bezdomnych w Szczepankowie oraz  mieszkańcy mieszkań socjalnych i komunalnych.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania nr 92/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 92/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia obsługi pilarki spalinowej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 91/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 91/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia MS Excel poziom podstawowy w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 90/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 90/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia psychologii sprzedaży i obsługi klienta w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 89/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka informujemy, że w postępowaniu numer 89/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia copywritingu sprzedażowego, content marketingu, budowania silnej marki w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+ nie wpłynęły żadne oferty. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający unieważnił zamówienie z przyczyn od siebie niezależnych.

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 88/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w postępowaniu numer 88/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na animatora czasu wolnego/animatora zabaw dla dzieci w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 87/WCES/2018

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu numer 87/WCES/2018 dotyczącym wyboru realizatora kursu/szkolenia na wychowawcę wypoczynku w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe numer 94/WCES/2018

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 94/WCES/2018 dotyczące wyboru realizatora kursu dozoru i eksploatacji do 1 kV wraz ze zdobyciem uprawnień SEP w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

zapytanie nr 94 – dozór i eksploatacja do 1 kV

załączniki do zapytania nr 94 – dozór i eksploatacja do 1 kV